Historie

Gammel jordbruksredskap

Gårdens historie


Namdalen Nord som gården heter ble etablert på 1920 tallet. Her har det vært gårdsdrift her helt frem til 1970 tallet.

Grenda Namdalen i Sør-varanger fikk trolig sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag som var hjemstedet til den første som slo seg ned her i 1869. Fram til 1970 tallet var det etablert 6 gårder i området med en bosetning på ca 50-60 personer. Fraflytting antas og ha sin begrunnelse av at det ikke var anlagt vei inn til stedet dermed ble gårdsdriften for krevende.

fra 1970 tallet frem til i dag hadde grenda ingen gårdsdrift. I 2008 startet vi en omfattende restaurering for å anlegget tilbake i sin originale stand, dette arbeidet vil pågå fram til 2015.

Powered by WordPress and NatureFox.